Friday, August 8, 2008

bank Islam sekarang ini

Bank Islam di malaysia merupakan bank yang di gunakan oleh kesemua penuntut IPTA di Malaysia. Apa yang tidak di fahami ialah bagai mana sebuah bank yang membawa nama Islam tidak memberi perkhidmatan yang baik, jauh dari memuaskan. Ini adalah kerana sebagai seorang penguna,seseorang itu tidak mempunyai kelebihan untuk keluar sesuka hati jika berkerja. Maka orang begini akan pergi ke bank pada masa rehat untuk menjelaskan bil mereka, di mana mereka tidak bernasib baik jika mereka berurusan dengan Bank Islam terutamanya pada hari Jumaat di amna bank ini tutup pada waktu rehat. Bagaimanakah ini boleh berlaku? Bukan kah bank Islam juga sebuah bank, maka ia perlu buka seperti bank lain di Malaysia untuk memudahkan penguna bukan hanya memikirkan keuntungan.
Bank Islam boleh membuka 2 atau 3 kaunter pada waktu berkenaan yang di kendali oleh wanita, ini disebab kan mereka ini tidak pergi solat jumaat. Banyak kemudahan telah di berikan kepada wanita secara am nya kenapakah mereka ini perlu juga tidak berada di kaunter pada masa solat jumaat. mereka boleh bergilir berehat. perkara sedemikian tidak lah perlu untuk orang luar untuk tegur sepatut nya pengurusan Bank perlu melihat dari pandangan umum dan memudahkan penguna. Pada warga wanita pula tidak lah perlu mengambil kesempatan untuk tidak berada di bank pada masa lelaki bersolat. Bank lain juga mempunyai wanita tapi mereka tidak pula pergi mendengar kutbah gossip panas di kedai makan.
Untuk tidak menjadikan perkara ini sebagai trend Bank islam perlu lah kehadapan kerana ia membawa nama Islam bersama.

No comments: