Tuesday, April 21, 2009

Jambatan bengkok

Jambatan yang lama itu sepatutnya di bina lama dahulu. Persetujuan dengan Singapura tidak di perlukan, ini kerana negara yang mengamalkan diskrimininasi terhadap kaum melayu itu tidak layak untuk memberi syarat tertentu jika Malaysia hendak membina jambatan itu. Singapura perlu sedar bahawa tanah mereka duduk itu sebenarnya tanah Melayu Malaysia. Perangai Singapura seperti negara Israil yang mementingkan diri sendiri. Jambatan itu perlu di segerakan supaya tiada lagi pulau kita di ambil oleh negara yang tidak kenang budi.
Dimana sama rata yang di bawa oleh orang politik Singapura? jawapannya ia di longkang yang mengalir dengan air kotor.